Makaton a Dwylo’r Enfys

makaton

Cynllun iaith sydd yn defnyddio arwyddion, symbolau a lleferydd i helpu pobl i gyfathrebu yw Makaton. Cafodd ei gynllunio i gefnogi’r iaith lafar a defnyddir yr arwyddion a’r symbolau ar y cyd a siarad, yn nhrefn geiriau’r iaith lafar.
Gan ddefnyddio Makaton, mae plant ac oedolion yn gallu cyfathrebu, gan ddefnyddio arwyddion a symbolau. Yn aml bydd llawer ohonyn nhw yn gollwng rheini pan fyddan nhw’n barod i wneud hynny, fel y bydd eu lleferydd yn datblygu
Mwy am Makaton ar eu gwefan www.makaton.org

Dwylo’r Enfys

dwylor_enfysRhaglen sydd yn ymddangos ar  Cyw ar S4C ydi Dwylo’r Enfys. Ymhob rhaglen bydd Heulwen yn gadael ei chartref ym Mhendraw’r Enfys ac yn teithio dros yr Enfys i ddod i Gymru. Yma, mae hi’n cyfarfod ffrind newydd – plentyn sydd ag anghenion cyfathrebu arbennig, am ba reswm bynnag – a chyda’i gilydd, mae’r  ddau’n mynd ar antur ac yn dysgu tri arwydd Makaton newydd yn y fargen!

I wybod mwy am Dwylo’r Enfys a gwylio arlein, ewch i wefan S4C: http://cyw.s4c.co.uk/en/rhaglenni/dwylor-enfys

Ceidiog

Ceidiog LogoMae Ceidiog yn cynhyrchu llawer o raglenni Cyw. Y Diwrnod Mawr a Marcaroni yw dwy o’n cyfresi. Cafodd Y Diwrnod Mawr ei henwebu am bump o wobrau rhyngladol. Rydyn ni’n hynod browd o Dwylo’r Enfys – ac mae’n fraint cael treulio amser efo plant a’u teuluoedd.

Eisoes eleni, enwebwyd Dwylo’r Enfys – a ymddangosodd ar yr awyr gyntaf yn Rhagfyr 2012 – am Wobr Rockie yn Banff, Canada. Hefyd fe’i henwebwyd am wobr Bafta Cymru.

I wybod mwy am Ceidiog, ewch i’r wefan www.ceidiog.com/tv/

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>