Recent videos

Mabli (Dwylo’r Enfys)

Am berfformwraig ydi Mabli. Mae hi wrth ei bodd yn canu ac yn dawnsio ac yn y rhaglen hon, mae hi’n mynd a Heulwen i “Stagecoach” yn Ninbych – lle mae’r ddwy wrth eu bodd yn ymarfer eu sgiliau.

Watch this video →

Guto (Dwylo’r Enfys)

Ffarmwr ifanc o Ben Llŷn ydi Guto. Mae o wrth ei fodd yn helpu Taid ar y fferm. Yn y rhaglen hon, mae Guto a Taid yn trio corlannu’r defaid er mwyn cael rhoi ffisig iddyn nhw, fel eu bod yn osgoi mynd yn sal. Mae na berthynas arbennig rhwng y ddau – a Guto yn hen gyfarwydd a marcio’r defaid ar ol iddyn nhw gael eu “dosio” gan Taid

Watch this video →